2023/08/18
Skip to content

Transportation Information

Shing Mun Country Park
 
Bus Route
32 Shek Wai Kok ~ Olympic Railway Station
40X Wu Kai Sha Railway Station ~ Kwai Chung Estate
46X Hin Keng ~ Mei Foo
47X Chun Shek ~ Kwai Shing (East)
48X Wo Che ~ Bayview Garden
73X Fu Shin ~ Tsuen Wan (Nina Tower)
278X Landmark North ~ Tsuen Wan (Nina Tower)
Green Minibus
82 Siu Wo Street ~ Shing Mun Reservoir